NepalBanner

Welkom op de website van Stichting Nepal

Missie

Stichting Nepal heeft als missie het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden van kinderen en maatschappelijk kwetsbaren in Nepal door de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor hen te verbeteren.

Beleid

Stichting Nepal werkt sinds 1993 vanuit een inclusieve visie waarin gelijke kansen op onderwijs en gezondheidszorg worden gerealiseerd. Onze programma’s richten zich op duurzame samenwerking die leiden tot zelfredzaamheid van personen en instellingen. Daarbij bewandelen we beproefde wegen in het financieren van leerlingen en hun scholen, patiënten en hun behandelaars. Een intersectorale aanpak die leidt tot perspectieven voor velen, duurzaamheid en zelfredzaamheid altijd in relatie tot zelfregie in de programma’s voor de Nepali.

Ons beleid is erop gericht om fondsen te werven om onze missie waar te maken. Dit doen we door de bouw, renovatie en reparatie van scholen, het verstrekken van financiële steun aan individuele kinderen en hun sociaal kader het verschaffen van docenten en leermiddelen. Onderwijsondersteunende zaken, zoals lunchprogramma’s, horen ook onder onze activiteiten evenals toegang tot gezondheidszorg.

De feiten

 • Wat is er gerealiseerd?
 • Stichting Nepal heeft 64 bouwprojecten gerealiseerd, waarvan 1 weeshuis, 1 hostel en de overige 62 scholen. Wij beheren deze scholen niet, maar dragen deze over aan de VDC's. Wel ontvangen een aantal scholen jaarlijks steun. Daarnaast zijn er 15 scholen waarvan wij bij aanvang de docentensalarissen betaald hebben en ontvangen 8 scholen jaarlijks steun voor materialen en budget voor lunch. een school heeft een computerpracticum gekregen.

 • Hoeveel kinderen zitten vanuit onze school op school?

 • Wij hebben tussen de 100 en 600 kinderen per school, dat geeft een schatting van 12.000 kinderen. De meerderheid betreft alleen de scholing. Zo'n 25 kinderen zitten op internaten. Daarnaast hebben wij individuele steun gegeven aan 745 kinderen.

 • Hoeveel kinderen hebben SLC gehaald sinds onze betrokkenheid?

 • In totaal hebben circa 13.000 kinderen hun SLC gehaald met steun van Stichting Nepal.

 • Wat doen de leerlingen na hun SLC: universiteit, labour in buitenland, studie in buitenland, landbouw, beroepsonderwijs, werken in horeca, eigen bedrijf?

 • Hierover is niet alles bekend. Uiteraard hebben wij enkele succesverhalen:

  Bishnu Prasad Aryal, arts / Arjun Basnet, architect / Raju Pandit, socioloog / Yubraj Sharma, ingenieur / Narayan Dhakal, ats / Anu Lama, master marketing. Iedereen werkt in Nepal. Dan werken er diverse oud leerlingen voor NGO's en helpen bij de opbouw van Nepal. Een aantal werkt in de toeristen industrie, ondermeer in hotels in Kathmandu. Een redelijk aantal is sadministrateur [boekhouder]. Van ambachtslieden is ons niet veel bekend. Wel horen we vanuit de scholen dat de leerlingen met SLC een baan vinden.

 • Hoe stimuleert u het ondernemerschap bij uw leerlingen?

 • Dit komt uitsluitend voor indien een leerling na het SLC ons vraagt om verdere steun bij een vervolgopleiding.


  Nepal, het dak van de wereld, is een fascinerend land voor Europeanen. In de eerste plaats door de overweldigende natuur, waarvan de namen Mount Everest en Annapurna in ieders geheugen gegrift staan. Naast deze en andere reuzen kent Nepal prachtige valleien, tempels en bovenal een boeiende cultuur. Bij een eerste blik lijkt dit hindoekoninkrijk het verlangde “Shangri-la”.

  Echter, zodra je in contact komt met de bevolking van Nepal, ontdek je de andere kant van deze prachtige wereld. Nepal behoort immers tot de vijf armste landen ter wereld. De Nepalese bevolking doet evenwel alles wat er op eigen kracht mogelijk is om een acceptabel bestaan op te bouwen. Toch heeft dit land haar bevolking niet veel te bieden. Vooral in de bergstreken zijn de mogelijkheden beperkt. Alleen met steun van buiten heeft dit unieke land een kans op toekomst. Wij menen dat die steun gegeven moet worden. Stichting Nepal zet zich reeds 15 jaar in om met name op het gebied van scholing ondersteuning te bieden aan de bevolking van dit boeiende land.


  Inweiding school in Thehe, Humla

  Enkele voorbeelden

  Voor een Nepalees kind is onderwijs net zo belangrijk voor een kans op een goede toekomst als voor een kind uit onze eigen omgeving. Echter in de meer afgelegen streken in Nepal is geen onderwijs voorhanden. De oplossing is een kostschool in de hoofdstad Kathmandu. Echter de kosten, ongeveer € 850,-- per jaar zijn hoger dan het jaarinkomen van een gezinshoofd. De opleiding duurt dan ook nog eens tien jaar. Zonder sponsor is dit niet mogelijk. Stichting Nepal is zo’n sponsor.

  Een gezin bestaat uit meerdere kinderen. Er is slechts geld voor één enkel kind. Meisjes hebben geen kans. Stichting Nepal betaalt het schoolgeld.

  Een dorp wil een eigen school bouwen, maar het ontbreekt aan de middelen om materiaal te kopen. Of het gebouw staat er maar er is geen geld om een onderwijskracht te betalen. Ook hier kan Stichting Nepal uitkomst bieden.

  Doel van Stichting Nepal

  Stichting Nepal stelt zich tot doel onderwijs mogelijk te maken en te stimuleren door:

  - direkte sponsoring van kinderen en schoolgeldprojecten

  - randvoorwaarden te scheppen die onderwijs mogelijk maken door onder andere:

  Bestuur Stichting Nepal

  Stichting Nepal is een initiatief, ontstaan tijdens een bezoek aan Nepal in 1992. De persoonlijke ervaringen van de initiatiefnemers gaven hierbij de doorslag. Zij werden overweldigd door de schoonheid van het land en de hartelijkheid en manier van leven van de Nepalezen. Op 12 februari 1993 werd Stichting Nepal formeel ingeschreven bij de kamer van koophandel.

  Het bestuur van Stichting Nepal wordt gevormd door gedreven en betrokken personen uit het bedrijfsleven die allen hun hart hebben verpand aan Nepal. Belangeloos besteden zij een deel van hun tijd aan de stichting en haar projecten. Het bestuur bestaat uit:


  Krijn de Best Psycholoog
  Marcel Damad Ondernemer
  Sjoerd Ybema Directie Alynia Architecten
  Conny Groot Directie Cartharsis producties
  Robin de Best Student< medicijnen/td>
  Martin Berghuis Accountant

  Verantwoording en controle

  Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af over de inkomsten van de stichting. Tevens stelt zij jaarlijkse projectverslagen op.

  De inkomsten enuitgaven aan projecten worden jaarlijks bekeken door:

  De inkomsten en uitgaven aan projecten worden in Nepal gecontroleerd door JB Rajbhandary & DiBins Chartered Accountants, Kathmandu.
  De jaarrekening van Stichting Nepal zelf wordt jaarlijks beoordeeld door BLM Accountants en Adviseurs te Harlingen.